Informujemy , iż koszowanie na lot Bruksela odbędzie się w dniu 27.07.2017 w  Oddziale Kalety Sekcja Psary ul. Powstańców. 

Przylot gołębi z lotu Hodowca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie (w ciągu jednej godziny od przylotu) do Kol. Krygier Łukasz tel. 880443193 .

Zarząd Oddziału Konopiska