Informujemy, iż  w dniu 14.05.2017 odbędzie się lot z miejscowości Jarocin-Zakrzew, zbiórka gołębi nastąpi zgodnie z poniższą tabelą:    

Lot nr 2 Jarocin-Zakrzew. odjazd kabiny 13.05.2017

LP Sekcja Godzina odjazdu kabiny
1. Konopiska 1830
2. Rększowice 1900
3. Blachownia 1930

 

Zarząd Oddziału Konopiska